Immateriella rättigheter


För många företag är immateriella rättigheter av olika slag den viktigaste tillgången inom företaget. Som exempel på immateriella rättigheter kan nämnas varumärken, firmanamn och patent. Rättigheter av sådana slag kan, som förstås, hålla betydande värden för företagen och lagstiftningen på området är därför mycket viktig. Här får du lära dig mer om de olika rättigheterna, vad som gäller för respektive rättighet, hur skydd uppkommer, hur länge skyddet gäller, hur vidsträckt skyddet är m.m.

 

Domännamn

Google, hotmail, youtube och yahoo är exempel på ...

Firmanamn

Företag känns igen genom sina namn. Det är ...

Företagshemligheter

En mardröm för många företag är att anställda ...

Kretsmönster

Med kretsmönster avses integrerade kretsar som etsas ...

Mönsterrätt

Många tror att immaterialrätten endast består av ...

Patent

De flesta av oss vet på ett ungefär vad ett patent ...

Skyddad ursprungsbeteckning

Har du någon gång hört att det endast är sådant ...

Upphovsrätt

Upphovsrätten är en av de mer klassiska ...

Varumärken

Starka varumärken som Facebook, Coca-Cola, Apple och ...

Växtförädlarrätt

Växtförädlarrätt är en särskild rättighet som ...

 

Bläddra bland juridiska artiklar