Grundläggande rättigheter

Inom kategorin grundläggande rättigheter behandlar vi de oerhört viktiga mänskliga rättigheterna. Det handlar om grundläggande rättigheter som anses vara så viktiga att de bör tillkomma alla människor världen över. Här kan du lära dig mer om de mänskliga rättigheter som finns, vad som krävs för att talan enligt dessa rättigheter ska kunna genomföras m.m. Du får läsa om rätten att rösta och föra talan, skyddet för bland annat privatlivet, familjelivet och korrespondens. Du kan också lära dig mer om människohandel, tortyr, rörelsefrihet och en hel del andra grundläggande rättigheter.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar