Upphovsrätt

Upphovsrätten är en av de mer klassiska immaterialrätterna och tillkommer den har skapat ett verk. För att upphovsrätt ska uppkomma förutsätts att verket har en viss verkshöjd, vilket innebär ett krav på originalitet och individuell särprägel. Upphovsrätten gäller under upphovsmannens livstid och sedan under 70 år efter upphovsmannens död. Vill du lära dig mer om upphovsrätter, verkshöjd, upphovsrättsligt skydd, brott mot upphovsrätt och mycket annat relaterat till upphovsrätt har du hittat rätt.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar