STIM


Svenska tonsättares internationella musikbyrå, även kallat STIM, är en icke vinstdriven intresseorganisation för musiker och tonsättare i Sverige. STIM har ca. 60 000 medlemmar och bildades år 1923. Upphovsrätten ger den som har skapat ett musikaliskt verk skydd för sina ekonomiska och ideella rättigheter. Detta innebär att om man vill använda musik i ett offentligt sammanhang så måste man få upphovsmannens godkännande. Detta hjälper STIM musikerna med bland annat.

Upphovsrätt

Upphovsrätten ger de som har skapat ett musikaliskt verk ensamrätt att kopiera och överföra musiken eller noterna eller något annat musikaliskt verk till allmänheten. Upphovsmannen kan vara till exempel musiker, kompositör eller låtskrivare. Kompositören har upphovsrätten till musiken, textförfattaren till texten. Även omarbetning och översättning ger upphovsrätt till den som har gjort den bearbetade versionen. Upphovsrätten uppstår utan någon sort registrering. Däremot måste upphovsmannen registrera sina verk hos STIM ifall han vill att de ska förvalta hans ekonomiska rätt. De överför då upphovsrätten för verket till STIM som förvaltar framföranden och andra exemplarframställningar till allmänheten. Så går det även till mellan musikförlag och upphovsmännen. Att bryta mot upphovsrätten kallas upphovsrättsintrång. Detta är olagligt och kan leda till böter eller i värsta fall fängelse. Har man framställt exemplar utan tillåtelse kommer dessa att förstöras.

Vad gör STIM?

STIM förvaltar den ekonomiska delen av upphovsrätten för medlemmarnas räkning. Den ideella delen av upphovsrätten behålls av upphovsmannen. Det betyder att om upphovsmannen känner sig kränkt för att musiken har används i ett stötande sammanhang så tar inte STIM någon del av det. STIM bevakar så upphovsmännen får ersättning när deras musik spelas in eller spelas upp i ett offentligt sammanhang, till exempel på en konsert. De som vill använda medlemmarnas musik måste ansöka om en licens hos STIM. Denna licens ger dem sedan rätten att spela musiken i det sammanhang som de valt att söka licensen för. I upphovsrättens mening betyder detta att man licensierar ut att det är okej för dem att överföra musiken till allmänheten. Licenserna inbringar pengar som distribueras ut till dem som äger rättigheterna till musiken eller upphovsmannen.

Hur går det till?

För att kunna ansluta sig till organisationen krävs det att upphovsmannen har spelat in, gett ut och gjort det musikaliska verket offentligt. STIM bevakar sina medlemmars musikaliska verk och kontrollerar när dessa spelas upp, spelas in, streamas eller laddas ned. De för då rapporter över detta och inkasserar därefter från de kunder som de har licensierat ut musiken till. Man delar sedan ut betalningen till musikförlagen och upphovsmännen. Eftersom varje land har en STIM-organisation så det är även möjligt att licensiera ut medlemmarnas musik utomlands. Organisationerna är sammankopplade och rapporterar till varandra huruvida deras musik har licensierats ut och inkasserats. Man blir automatisk medlem i nordisk Copyright Bureau (NCB) när man ansluter sig till STIM. Då får de rätten att framställa och mångfaldiga kopior av verket för till exempel skivförsäljning. Det är dessa, de så kallade mekaniska rättigheterna, som NCB förvaltar. Vill någon göra en skiva med upphovsmannens musik på måste man då få licensen från NCB. Samarbetet mellan STIM och NCB har ett praktiskt syfte och det är att ha ett centralt avtal för att kunna göra det lättare att distribuera så mycket musik som möjligt.

Hur beräknas ersättningen?

STIM tar betalt utifrån de licenser som de utfärdar. Sedan samlar de in rapporterna för att sammanställa hur många gånger verket har använts vid till exempel uppspelning på radio. Har verket flera upphovsmän, så delas ersättningen mellan dessa. Annars beräknas ersättning på hur många gånger det har spelats, hur lång speltid det har, vilket sammanhang det har använts i och antal lyssnare. Även verkets strukturella form tas i beaktande, till exempel huruvida komplext ett orkesterverk är. En vanlig låt som spelas på de kommersiella radiokanalerna ersätts med andra ord inte lika högt som ett mer omfattande och komplicerat verk. NCB tar hand om den mekaniska ersättningen och betalar ut ersättningen för skivframställningen.

Bläddra bland juridiska artiklar