Inkomst av tjänst

All inkomst som en privatperson får som ersättning för en utförd prestation anses vara inkomst av tjänst. I första hand beskattas sådan inkomst som uppkommer genom anställning men även inkomster från kortvariga uppdrag eller prestationer inräknas som tjänsteinkomster. Huvudregeln är att skatt skall betalas för alla inkomster som hänförs till inkomstslaget, oavsett om inkomsten har lämnats i form av kontanter eller annan egendom. I den här sektionen finns mer information om vilka avdrag som kan göras, hur särskilda förmåner skall beskattas, vad som är skattepliktigt och hur inkomstslaget avgränsas.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar