Tid och plats för betalning


Om säljare och köpare inte kommit överens om något annat finns en huvudregel som säger att betalningen ska ske hos säljaren. Det finns ett undantag från denna regel som säger att om betalningen ska ske mot överlämnande av varan eller dokument avseende varan, så ska betalningen ske där överlämnandet äger rum. Beroende på vad det är för typ av transportavtal som gäller mellan säljaren och köparen, och vad de i övrigt avtalat om, så kan denna plats vara i princip var som helst.

När skall betalningen ske? Oftast har säljaren och köparen kommit överens om när betalning skall ske i samband med avtalets ingående. Vanligtvis står det alltså i avtalet vid vilken tidpunkt köparen skall betala. Om man av någon anledning inte har avtalat om när betalning skall ske gäller huvudregeln om att köparen skall betala när säljaren kräver det. Vill säljaren exempelvis ha betalt när han lämnar varan till köparen så måste köparen rätta sig efter det. Det finns två undantag från denna huvudregel, som följer nedan.

Det första undantaget är den så kallade detentionsrätten, som innebär att säljaren inte kan kräva att köparen betalar om varan inte hålls köparen tillhanda eller ställs till hans förfogande i enlighet med avtalet. Förenklat kan man alltså säga att köparen inte behöver betala när säljaren kräver det, om han inte får tillgång till varan på det sätt som de avtalat.

Det andra undantaget från huvudregeln innebär att säljaren inte kan kräva köparen på betalning innan han fått möjlighet att undersöka varan. För att utröna på vilket sätt köparen har rätt att undersöka varan tittar man på hur sedvänjan ser ut, alltså vad som får ses som vanligt för just den typen av vara. Utöver sedvänjan kan det också vara så att omständigheterna kring det specifika köpet ger köparen en viss rätt till undersökning av varan före betalning. I vissa fall kan det vara så att det sätt som säljaren och köparen avtalat om att skall gälla för varans avlämnande och betalningen för varan innebär att det inte är möjligt för köparen att undersöka varan innan han betalar. En sådan situation uppstår exempelvis när betalning skall ske mot konossement. Konossement är ett transportdokument som oftast används vid sjötransporter. Detsamma gäller vid köp mot postförskott, som innebär att köparen betalar för varan i samband med att han hämtar ut den på posten och har då ingen möjlighet att öppna paketet och undersöka varan innan han betalat. Att betala mot postförskott kan för övrigt vara vanskligt i de fall det finns anledning att inte lita på säljaren, eftersom man inte vet om det man köpt faktiskt finns i paketet innan man betalat.

Bläddra bland juridiska artiklar