Skyddet av de mänskliga rättigheterna i praktiken

Hur ska man upprätthålla de mänskliga rättigheterna i praktiken? FN:s stadgar och Europakonventionen ger oss en mängd rättigheter men det krävs också att det finns sanktioner och möjligheter att praktiskt tillvarata dessa. Här kan du läsa mer om Europadomstolen, hur FN fungerar, vad som menas med internationell rätt, vad som är en rättsstat etc.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar