Fartygsljus på motordrivna fartyg


När fartyg framförs genom vatten ute till sjöss är det viktigt att de är synbara för varandra för att minska risken för en kollision. Därför finns det bestämmelser om att fartyg ska vara försedda med fartygsljus, som måste lysa från solnedgång till soluppgång. Det finns bestämmelser om vilka typer av ljus olika fartyg ska använda och från solnedgång till soluppgång får inga andra ljus användas. Det ska poängteras att ett fartyg som har dessa fartygsljus ombord även ska använda dem från soluppgång till solnedgång, om det är dålig sikt eller om det på grund av omständigheterna kan anses nödvändigt.

Förutom att synas har fartygsljusen även en annan funktion, nämligen att identifiera vilken typ av fartyg det är och om det är i rörelse eller exempelvis ligger för ankare. Ett maskindrivet fartyg som framförs i mörker eller i nedsatt sikt ska ha ett toppljus i fören. Detta toppljus ska lysa vitt och vara placerat centrerat på fartyget. Ljuset ska inte blinka, utan det ska vara ett konstant sken i en cirkelbåge av 225 grader och ljuset ska vara placerat så att det lyser från rätt förut till 22,5 grader akter om tvärs på vardera sida av fartyget. Fartyget ska även ha ett andra toppljus, som är placerat centrerat bakom det främre toppljuset. Detta toppljus ska även vara placerat högre upp än det främre toppljuset. Det ska poängteras att fartyg inom yrkestrafiken och fritidsbåtar med en längd under 50 meter inte behöver ha det andra toppljuset där bak. Dessa fartyg får däremot ha två toppljus om de vill.

Förutom toppljus ska ett maskindrivet fartyg även ha sidoljus. På fartygets högra sida, styrbord, ska det finnas ett grönt ljus som konstant lyser i 112,5 grader och det ska vara placerat så att det lyser framifrån till 22,5 grader akter om tvärs på sidan av fartyget. På fartygets vänstra sida, babord, ska det däremot finnas ett rött ljus som konstant lyser i 112,5 grader och även detta ska vara placerat så att det lyser framifrån 22,5 grader akter om tvärs på sidan av fartyget. De fartyg som är kortare än 20 meter får ha sidoljusen sammansatta i en lanterna. Maskindrivna fartyg ska också ha ett akterljus, som ska vara ett vitt ljus som lyser konstant. Detta vita ljus ska vara placerat så långt bak på fartyget som är möjligt. Akterljuset ska lysa 135 grader bakåt och vara placerat så att det lyser bakifrån ut till 67,5 grader på vardera sida av fartyget.

Det finns särskilda bestämmelser för maskindrivna fartyg som är kortare än 12 meter och för maskindrivna fartyg med en längt under 7 meter och som inte kan framföras snabbare än 7 knop. De fartyg som är under 12 meter behöver inte ha de lysen som nämnts ovan, om de inte vill. Istället kan dessa fartyg ha ett runtlysande vitt ljus och sidoljus. De måste alltså ha ljus vid mörker och dålig sikt, men inte samma krav som för de större fartygen. Fartyg under 7 meter får också ha ett runtlysande vitt ljus och, om det är praktiskt möjligt, även sidoljus.

Bläddra bland juridiska artiklar