Belysning på ej manöverfärdiga fartyg och fartyg med begränsad manöverförmåga


Fartyg med begränsad manöverförmåga och fartyg som inte har någon manöverförmåga måste ha speciella fartygsljus när de färdas från solens nedgång till uppgång, men även vid annan tidpunkt om detta anses nödvändigt på grund av dålig sikt. Ej manöverfärdiga fartyg är de fartyg som på grund av någon omständighet inte kan manövrera fartyget och därmed inte kan styra undan för andra fartyg. Fartyg med begränsad manöverförmåga är fartyg som på grund av sin verksamhet har svårt att hålla undan för andra fartyg, som exempelvis fartyg som lägger ut sjömärken eller undervattenskabel.

Ej manöverfärdiga fartyg ska visa två runtlysande ljus. Dessa ska vara placerade lodrätt ovanför varandra på ett ställe där de syns bäst och de ska lysa rött. Dessa fartyg ska också visa två signalfigurer, som ska vara klotformade och placerade där de syns bäst, lodrätt ovanför varandra. När fartyget framförs genom vattnet ska det även visa sidoljus, grönt ljus på fartygets högra sida, styrbord, och rött ljus på det vänstra, babord. Sidoljusen ska vara placerade så att de lyser 112,5 grader på vardera sida av fartyget. Dessutom ska det finnas ett akterljus när fartyget framförs genom vattnet. Detta ska lysa konstant vitt och lysa horisontellt av 135 grader bakåt och vara placerat så att det syns bakifrån till 67,5 grader på vardera sida av fartyget.

Fartyg med begränsad manöverförmåga ska däremot visa tre runtlysande ljus placerade på den plats där de syns bäst från omgivningen och vara placerade lodrätt ovanför varandra. Det mellersta lyset ska lysa vitt och det övre och undre ska lysa rött. Fartyget ska även ha tre signalfigurer, som också ska vara placerade där de syns bäst och lodrätt ovanför varandra. Den nedre och den övre ska vara ett klot och den i mitten ska visa en romb. Även fartyg med begränsad manöverförmåga ska visa sådana sidoljus och akterljus som ovan, när fartyget framförs genom vatten. Dessa fartyg ska däremot även ha ett toppljus som ska lysa vitt.

Det ska poängteras att det finns många olika typer av fartyg med ingen eller begränsad manöverförmåga. Det som nämnts ovan är generella bestämmelser för dessa fartyg och det finns undantag för vissa fartyg, som ska vara belysta på ett visst sätt. Det har även betydelse vad fartyget håller på med, exempelvis om det ligger för ankring eller är sysselsatt med minröjning eller dykning. Om man har ett fartyg med ingen eller begränsad manöverförmåga är det viktigt att kolla upp så att det inte finns speciella bestämmelser för det fartyget.

Bläddra bland juridiska artiklar