Köp och försäljning av fastigheter

Fastighetsköp är oftast en stor och viktig affär. För att uppmärksamma oss på vikten av noggrannhet vid fastighetsköp finns många regler som reglerar affären. Avtalet om köp måste vara skriftligt och undertecknat av båda parter. Särskilda villkor måste finnas reglerade i avtalet för att vara giltiga och villkor kan bara gälla under en viss tid. Här får du djupgående information om vad du behöver veta både som köpare och säljare av en fastighet. Du får veta mer om vilka villkor som är vanliga i köpavtalet, hur ett köpavtal skall upprättas, vad köpebrev är etc.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar