Inkomst av näringsverksamhet

I inkomstslaget näringsverksamhet beskattas alla inkomster som uppkommit genom självständig och yrkesmässig verksamhet. För företag är näringsverksamhet det enda inkomstslag inom vilket beskattning sker men även privatpersoner kan beskattas inom inkomstslaget näringsverksamhet om de driver ett företag. Eftersom privatpersoner även blir beskattade inom inkomstslaget tjänst och kapital är det viktigt att veta hur inkomstslaget näringsverksamhet kan urskiljas. Här finner du närmare information om vad som räknas som näringsverksamhet och hur beskattningen sker.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar