Förfrågningsunderlaget för valfrihetssystem


När man i en offentlig upphandling genomför ett valfrihetssystem krävs att den upphandlande myndigheten annonserar en annons och ett förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget ska innehålla de kraven man har på leverantörerna och tjänsterna som de erbjuder. Leverantörerna måste bland annat uppfylla vad lagstiftningen kräver, det gäller bland annat hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, arbetsrättslagstiftningen samt skattelagstiftningen.

Det finns flera olika krav som den upphandlande enheten kan ställa, exempel på sådana krav ska lämnas i det följande. De upphandlande enheterna ställer ofta krav på att leverantören ska ha specifik kunskap och erfarenhet på området, det vill säga kompetensen att kunna delta i valfrihetssystemet. Ibland krävs även att leverantörerna ska kunna göra en uppföljning av verksamheten. I vissa fall ställer den upphandlande enheten krav på att leverantören ska ha specifik katastrof- och krigsberedskap. Det är vanligt att man som upphandlande myndighet vill att leverantören har ett bra IT-vårdsystem och att leverantören är ekonomiskt stabil, det vill säga att leverantören har möjligheten att effektivt kunna kommunicera och kan uppehålla ett långsiktigt avtal utan ekonomiska komplikationer. Kvaliteten är en viktig del av förfrågningsunderlaget och innebär att man ofta kräver rapportering av kvaliteten på tjänsterna och kontrollerar att detta följs noggrant i verksamheten. Ett annat krav kan vara att öppettider och väntetider motsvarar vad den upphandlande enheten anser vara rimligt inom verksamheten av tjänsterna som upphandlas.

I ett förfrågningsunderlag för valfrihetssystemet anger man även administrativa bestämmelser. I dessa anges alla formella krav, som till exempel hur ansökan kommer att tas emot eller hur den kommer att värderas, vilka krav som anses vara extra viktiga och så vidare.

Ett förfrågningsunderlag innehåller även de kommersiella villkor som kommer gälla mellan den upphandlande myndigheten och leverantören. Det rör sig med andra ord om vilka avtalsvillkor som man avser ingå ifall leverantören uppfyller samtliga uppställda villkor. Exempel på sådana kontraktsvillkor är de ekonomiska villkoren, klausuler för eventuell uppsägning av avtalet eller möjligheter till omförhandling. En viktig del av sådana kommersiella avtalsvillkor är vad som händer vid eventuellt avtalsbrott.

Ett upphandlingsunderlag kan också innehålla vissa särskilda villkor. Det kan vara specifika villkor för hänsyn för till exempel miljö- och sociala aspekter. Det krävs däremot att de särskilda villkoren som den upphandlande enheten ställer har ett logiskt samband med den tjänst som ska upphandlas. Med andra ord kan man som upphandlande enhet inte sväva ut helt och ställa orimliga villkor med syfte att stänga vissa leverantörer ute. Är de särskilda villkoren däremot tillämpliga måste leverantören leva upp till dessa. Exempelvis kan man av social hänsyn kräva att personer med svårigheter på den vanliga arbetsmarknaden ska anställas inom verksamheten.

Bläddra bland juridiska artiklar