Tvångsmedel

Med tvångsmedel avses olika åtgärder som myndigheter har rätt att utföra och som inskränker medborgarnas fri- och rättigheter. Som exempel på tvångsmedel kan nämnas olika frihetsberövande åtgärder som gripande, anhållande och häktning. Dock är även åtgärder som kroppsvisitation och kroppsundersökning att betrakta som tvångsmedel. Även åtgärder som inskränker på medborgarnas andra rättigheter såsom telefonavlyssning, husrannsakan och beslag av egendom är att betrakta som tvångsmedel. Här kan du hitta intressant information om de olika tvångsmedlen och när de kan bli aktuella.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar