Konkurrensbegränsningar

I syfte att hindra att konkurrensen begränsas på ett otillbörligt sätt finns det idag regleringar mot konkurrensbegränsningar. Utöver inhemsk lag gäller även EU-rätt i Sverige. EU-rätten reglerar i stor del konkurrensfrågor och konkurrensbegränsningar av olika slag. Konkurrensverket har vidare till uppgift att utöva tillsyn och på så vis säkerställa att konkurrenslagstiftningen åtföljs. Vi går igenom både tillåtna och otillåtna konkurrensbegränsningar, vad som stadgas enligt inhemsk rätt och vad EU-rätten föreskriver och en hel del annat intressant.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar