Varumärken


Om man i vardagen tänker på ett varumärke och vad det inbegriper, så tänker man troligtvis ofta att det innebär specifik logotyp – kanske det karakteristiska namnet på en stor dryckesförsäljare eller hamburgerkedja. Varumärken inkluderar dock så mycket mer än just specifika namn och dess tillhörande logotyps utseende. Ett varumärke kan även bestå av så skilda saker som till exempel bokstäver, en figur, siffror, en produkts eller förpacknings särskilda utseende, slogans, dofter, ljud eller färger.

Man kan få rätten till ett varumärke (eller med en annan formulering; få skydd för sitt varumärke) på flera sätt. Ett sätt är genom registrering, vilket kan ske på tre olika sätt:

• registrering av ett svenskt varumärke
• registrering av ett gemenskapsvarumärke
• registrering av ett internationellt varumärke

Registrering av ett nationellt svenskt varumärke ger, som hörs av namnet, skydd för varumärket i Sverige, registrering av ett gemenskapsvarumärke ger skydd i hela EU, medan registrering av ett internationellt varumärke ger skydd i utvalda länder som är anslutna till det så kallade Madridprotokollet. Alla dessa former av registrering kan ske genom att ansökan skickas till Patent- och registreringsverket. Önskas ett gemenskapsvarumärke, så kan även ansökan skickas direkt till Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM).

Det är även möjligt att få skydd för ett varumärke genom så kallad inarbetning. För att ett varumärke skall anses vara inarbetat måste varumärket ha använts som ett särskiljbart kännetecken för vissa erbjudna varor och på detta sätt ha blivit känt inom Sverige (det krävs inte nödvändigtvis att det är känt inom hela landet, utan en specifik del kan räcka), inom en viss andel av den grupp distributörer och kunder som varumärket riktar sig till.

Ett mer konkret exempel på inarbetning kan vara Sven Svensson i Värnamo som driver en firma i bilbranschen som han kallar för ”Jordgubben”. Firman och dess verksamhet är känd bland en stor andel andra bilhandlare och konsumenter i hela Småland. I och med detta så har Sven, trots att han inte har registrerat varumärket Jordgubben, ett visst skydd för det. Ifall Sven så önskar, kan han troligtvis hindra andra från att använda Jordgubben som varumärke i bilbranschen i Småland.

Varumärkesskyddet innebär att man har ensamrätt till varumärket. Denna ensamrätt medför att varumärkesinnehavaren kan hindra andra från att använda varumärket, eller andra varumärken som är alltför lika, i sin affärsverksamhet. Ifall någon kränker ensamrätten, kan varumärkesinnehavaren ha rätt till skadestånd.

Bläddra bland juridiska artiklar