När registrering av varumärken är möjlig


För att ett varumärke skall godkännas vid en registrering, och på så sätt bli skyddat, måste vissa villkor vara uppfyllda.

Den kanske viktigaste regeln är att varumärket måste ha särskiljningsförmåga. Detta krav innebär att det i allmänhet inte går att registrera rent deskriptiva varumärken, som alltså enbart beskriver de produkter som marknadsförs – exempelvis ordet ”Jordgubbar” ifall man driver ett företag som säljer jordgubbar, inte heller en bild på en jordgubbe skulle bli godkänd i detta fall. Förutom att ord och bilder som endast beskriver själva produkten inte tillåts registreras som varumärken, så tillåts till exempel inte heller sådana varumärken som enbart beskriver varifrån produkten kommer, produktens användningsområde eller dess pris. Kravet på särskiljningsförmåga kan mildras något ifall varumärket redan har använts under en viss tidsperiod och därmed har blivit känt. Det kan i och med dessa regler vara så att delar av ett varumärke anses ha särskiljningsförmåga och därmed kan bli skyddade, medan andra delar av varumärket undantas från skyddet.

Som en följd av kravet på särskiljningsförmåga, finns även kravet på att det inte får finnas någon risk att varumärket kan förväxlas med ett annat, redan skyddat, varumärke. Risken för förväxling anses självfallet finnas ifall de båda varumärkena är identiska, men kan även finnas ifall de liknar varandra i mindre omfattande utsträckning. Risk för förväxling anses främst finnas ifall de aktuella varumärkena används för produkter av liknande sort. I vissa fall kan förväxlingsrisk dock anses finnas även om det är produkter av helt skilda slag som varumärkena används för; detta gäller främst då det sedan tidigare använda varumärket är mycket välkänt och respekterat (den så kallade KODAK-regeln).

Ett varumärke får heller aldrig vara vilseledande på något sätt. Detta innebär bland annat att varumärken inte (åtminstone inte utan tillstånd) får innehålla exempelvis statsvapen eller statliga garantibeteckningar, någon annans släktnamn eller medföra intrång i någon annans upphovsrätt. Ett varumärke får i allmänhet inte antyda att de produkter det används för kommer från något annat ställe än de faktiskt gör. Varumärken som anses förargelseväckande eller som på något sätt strider mot någon annan lag tillåts heller inte.

Bläddra bland juridiska artiklar