Hur registrering av ett varumärke går till


Vill man ha skydd för sitt varumärke i en mängd länder runt om i världen bör man ansöka om registrering av ett internationellt varumärke. För att en sådan ansökan ska kunna göras måste det redan finnas ett nationellt varumärke registrerat, eller så ska det åtminstone finnas en inlämnad ansökan om nationell registrering. I den internationella ansökan, som skall skrivas på engelska, anges i vilka andra utvalda länder man vill ha varumärkesskydd. Ansökan skickas till Patent- och registreringsverket, som därefter vidarebefordrar den till World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO, i sin tur, vidarebefordrar ansökan till de utvalda ländernas respektive nationella myndigheter som slutligen avgör ifall ansökan skall godkännas.

Vill man ha skydd för sitt varumärke inom hela EU kan man ansöka om registrering av ett gemenskapsvarumärke. Man kan då välja att antingen skicka sin ansökan direkt till Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), som är den ansvariga myndigheten, eller till Patent- och registreringsverket som då vidarebefordrar ansökan till OHIM.

Vill man endast ha skydd för sitt varumärke i Sverige (till exempel om man enbart bedriver affärsverksamhet i Sverige), så kan det vara fullt tillräckligt att ansöka om registrering av ett nationellt svenskt varumärke. I detta fall ansöker man om registrering hos Patent- och registreringsverket. Vid ansökan om registrering av ett varumärke tas en ansökningsavgift ut. Ansökan om registrering av ett varumärke skall bland annat innehålla identiteten på den som ansöker om registrering samt förstås en närmare specificering av det utvalda varumärket. En bild på varumärket skall bifogas och det skall anges i vilka varu- eller tjänsteklasser som man har tänkt använda varumärket.

Hur lång tid det tar innan en ansökan eventuellt blir godkänd kan variera något. Ifall Patent- och registreringsverket anser att det finns brister i ansökan kan den sökande uppmanas att åtgärda denna brist. Om inte bristen åtgärdas avslås ansökan. Ifall ansökan anses korrekt och det inte finns några andra hinder mot att godkänna den, så registreras varumärket. En kungörelse om registreringen publiceras. Därefter har andra personer eller företag två månader på sig att invända mot registreringen, till exempel för att de anser att varumärket är för likt deras eget varumärke. En invändning kan eventuellt resultera i att registreringen blir upphävd. Sker inga invändningar inom två månader, eller om invändningarna avslås, så är huvudregeln att registreringen av varumärket gäller i tio år från ansökningsdagen. Vid tioårsperiodens slut kan registreringen förnyas för en ny period på tio år; en procedur som kan upprepas ett obegränsat antal gånger.

Bläddra bland juridiska artiklar