Utsökning och utmätning

Kronofogdemyndigheten är den myndighet som har ansvar för utsökning i Sverige. Med utsökning avses ett förfarande där någons tillgångar tvångsomhändertas för att täcka personens skulder. Informationen här behandlar vilken egendom som kan bli föremål för utmätning, när utmätning blir aktuellt, vad den skuldsatte kan göra för att förhindra utmätningen m.m.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar