Fackföreningar

Traditionellt sett har fackföreningar haft ett starkt inflytande på svensk arbetsrätt. Vår svenska arbetsrätt bygger på tanken att facken skall agera som en motvikt till arbetsgivarna och tillvarata de anställdas intressen. Vill du lära dig mer om reglerna som styr fackföreningarnas förhållande till arbetsgivarna och de anställda, fackföreningens påverkan på arbetslivet m.m.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar