Vattendrag

I Sverige finns stora mängder vattendrag och i vattendragen finns enorma krafter, vilket är en sötvattenmassa som är i rörelse. Åar och floder är exempel på vattendrag. Visste du om att det finns begränsningar i hur vi får använda våra vattendrag i Sverige? Dessa begränsningar har uppställts i syfte att skydda vattendragen mot förstöring och överexploatering. Här går vi bland annat igenom vilka regler som gäller för vattenverksamheter, vilka krav som ställs upp på utövaren av vattenverksamhet m.m.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar