Miljö och nyttjande av mark


I dagens värld, där miljöförstöringar är ett faktum, blir miljörätten ett allt viktigare område, både inom politiken och i var mans hem. Behovet av lagstiftning har aldrig varit starkare än nu. Vill du veta mer om vad som händer inom den svenska och internationella miljörätten? Vill du få en större förståelse för hur vår natur skyddas, behandlas och bevaras? Då har du hittat rätt. Här kan du lära dig om allemansrätten, jordbruk, skogsbruk och planläggning. Du kan även lära dig mer om hållbar utveckling, miljöbrott, miljöfarlig verksamhet, utsläppsrätter och mycket mer.

 

Allemansrätten

I Sverige har vi en särskild rätt som tillkommer ...

Avfallshantering och renhållning

För ett normalt fungerande samhälle är ...

Hållbar utveckling

Inom miljörätten finns ett antal grundläggande ...

Jakt och fiske

Både för de som är jaktintresserade och för de som ...

Jordbruk

Jordbruket har en viktig del i det svenska samhället, ...

Miljöbrott

I ett optimalt samhälle skulle aldrig brott begås. I ...

Miljöfarlig verksamhet

För att skydda människor och natur finns det vissa ...

Nationalparker, naturreservat och liknande

I syfte att skydda naturvärden och säkerställa en ...

Planläggning, detaljplan, översiktsplan med mera

Vid all bebyggelse behövs föregående planering. ...

Skogsbruk

Det är allmänt känt att Sverige är en nation med ...

Utsläppsrätter

Handel med utsläppsrätter är en åtgärd som har ...

Vattendrag

I Sverige finns stora mängder vattendrag och i ...

 

Bläddra bland juridiska artiklar