Nationalparker, naturreservat och liknande

I syfte att skydda naturvärden och säkerställa en möjlighet för människor att få tillgång till naturen har införts regler om naturreservat, nationalparker, biotopskyddsområden och dylikt. När man vistas i sådana områden gäller särskilda regler, vilka är viktiga att iaktta. Vidare har staten, kommunen och andra markägare inte samma möjligheter att nyttja sådana områden. Detta i syfte att skydda områden mot förstöring eller försämring. Här kan du lära dig mer om skyddsområden av olika slag. Vi går igenom vad som gäller för naturreservat, biotopskyddsområden, nationalparker med mera.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar