Jordbruk

Jordbruket har en viktig del i det svenska samhället, både som miljöpåverkare och tillhandahållare av livsmedel och arbetstillfällen. För jordbrukare kan det vara av intresse att få särskild kunskap om vilka EU-bidrag som kan sökas, vilka krav som ställs på en jordbrukare och vilka rättigheter man har som jordbrukare idag.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar