Upphävande eller ogiltigförklarande av avtal

Visserligen är den allmänna utgångspunkten att avtal ska hållas men det finns situationer då en av parterna kan få rätt att säga upp avtalet i förtid. Detta kan bli aktuellt i olika situationer och kan motiveras både av motpartens avtalsbrott eller av ändrade förhållanden. Här finns information om när ett avtal kan upphävas och ogiltigförklaras, hur detta görs och vad det innebär. Vi förklarar vad som händer vid dröjsmål med betalning eller leverans, vid fel i varor, vad förutsättningsläran innebär och en hel del andra situationer då ett avtal kan hävas.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar