Tvistemål

Många processer gäller tvistemål, vilket är en process mellan enskilda. Tvistemålsprocessen skiljer sig i flera avseenden från brottmålsprocessen och är i många avseenden friare. Detta beror på att det, i rättsäkerhetssyfte, ställs särskilt höga krav på en brottmålsprocess. Läs mer om hur tvistemålsprocessen går till, parterna i en tvistemålsprocess, bevisbörderegler och annat som gäller för tvistemål här.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar