Rättsprocesser


När talan ska föras inför domstol finns en mängd grundläggande bestämmelser som reglerar förfarandet. Detta då det är viktigt för samtliga parter att vet hur förhandlingarna kommer gå till. Här kan du lära dig mer om vad som gäller för advokater, målsägandebiträden och offentliga försvarare. Du lär dig mer om hur en brottmåls- respektive civilprocess går till. Vi behandlar både allmänna domstolar och olika specialdomstolar. Vidare förklarar vi begrepp som rättshjälp, skiljeförfarande samt olika processrättsliga principer. Här kan du kort fattat hitta en hel del viktig kunskap om domstolar och domstolsförfarandet.

 

Advokater, offentliga försvarare, målsägandebiträden

Alla som anklagas för ett brott har rätt till ett ...

Allmänna domstolar

De allmänna domstolarna, tingsrätt, hovrätt och ...

Brottmål

Brottsprocessen skiljer sig på flera vis från ...

Förvaltningsdomstolar

Lite förenklat kan man säga att ...

Grundläggande processrättsliga principer

Visste du att ett antal grundläggande principer, ...

Rättshjälp

I syfte att säkerställa att alla, oberoende av ...

Skiljeförfarande

Det normala är att tvister handläggs vid en allmän ...

Specialdomstolar

De flesta känner till att vi har allmänna domstolar ...

Tvistemål

Många processer gäller tvistemål, vilket är en ...

 

Bläddra bland juridiska artiklar