Specialdomstolar

De flesta känner till att vi har allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar i Sverige. Det är här majoriteten av alla rättsprocesser sker. Dock finns det även ett antal specialdomstolar som handlägger mål inom vissa specifika områden. Här kan du läsa om domstolar som arbetsdomstolen och marknadsdomstolen, du får lära dig mer om domstolarnas specifika kompetens och behörighet, du får en djupare förståelse för hur mål handläggs i en specialdomstol och mycket annan viktig kunskap.

 

Artiklar

 

Bläddra bland juridiska artiklar