Nödvärn och andra ansvarsfrihetsgrunder

Ibland kan en handling som visserligen är att betrakta som ett brott vara ursäktad på grund av omständigheterna vid handlingens utförande. Om någon har begått ett brott för att skydda ett intresse som är viktigare än skyddsintresset som brottsregeln skyddar, om samtycke har lämnats i förväg eller om någon har fått en befallning av sin förman kan denne komma att få ett lägre straff eller t.o.m. undgå straff helt. Här får du lära dig mer om nödvärn, nöd, samtycke, laga befogenhet m.m.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar