Företagshemligheter

En mardröm för många företag är att anställda eller andra skall sälja vidare hemlig information om företaget till konkurrerande företag. Sådan information kan exempelvis gälla affärsidéer, affärsplaner eller personalpolitik. För att skydda företag mot detta finns en lag som föreskriver att det är brottsligt att på ett otillåtet sätt tar reda på företagets hemligheter. Här lär du dig mer om företagshemligheter, vad som omfattas av lagen, vilket skydd som finns för företagen, vad som menas med en företagshemlighet m.m.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar