Advokater, offentliga försvarare, målsägandebiträden

Alla som anklagas för ett brott har rätt till ett försvar. Detta är en grundläggande tanke som syftar till att skapa en större rättssäkerhet. Offentliga försvarare kallas de advokater som finansieras av staten för att försvara den åtalade. Dock kan advokater bli aktuella i många andra situationer. För det mesta brukar advokater handlägga även civilrättsliga tvister, men även i andra situationer som exempelvis avtalsingåenden och informella förhandlingar har advokaten ofta en uppgift. Här går vi igenom advokatens roll och funktion, rättigheter och skyldigheter. Du kan också lära dig mer om målsägandebiträden och deras roll arbete för att tillvarata målsägandens intressen.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar