Konsumentköplagens tillämplighet


Det finns en mängd lagar som syftar till att på olika sätt skydda konsumenter och deras intressen. Den av dessa lagar som man oftast kommer i kontakt med i vardagen är troligtvis konsumentköplagen. Exempelvis när man som privatperson går och handlar i mataffären, möbelaffären, eller kanske till och med köper en bil hos en bilhandlare, så är det konsumentköplagen som främst reglerar de avtal som dessa köp faktiskt utgör.

Hur avgör man då ifall konsumentköplagen verkligen är tillämplig eller inte? Det finns ett antal kriterier som anges i lagen:

• För det första är huvudregeln att det skall vara fråga om ett köp, lagen gäller alltså till exempel inte när man hyr en hyresrätt.

• För det andra måste det som säljs vara en så kallad lös sak, exempelvis köp av fastigheter omfattas inte.

• För det tredje måste, enligt huvudregeln, säljaren vara en näringsidkare och köparen en konsument för att lagen skall vara tillämplig (fall där en konsument via en näringsidkare säljer något till en annan konsument kan dock omfattas av lagen). En näringsidkare definieras som ”en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten” och en konsument som ”en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet”. För att ge ett något mer konkret exempel, så utgörs en näringsidkare typiskt sett av en person som i sitt arbete representerar ett företag – och en konsument kan kanske bäst beskrivas som en person som agerar i sitt privatliv.

Förutom vad som nämnts ovan medför det första och det andra kriteriet att det sker en avgränsning mot exempelvis konsumenttjänstlagen; konsumentköplagen gäller som huvudregel köp av saker och inte köp av tjänster. Det finns självfallet vissa situationer när det som köps består av en kombination av saker och tjänster; man kanske har köpt en avancerad stereoanläggning och i avtalet ingår att säljaren även skall montera upp stereon hemma hos köparen. En sådan situation kommer sannolikt anses omfattas av konsumentköplagen, men vid lite knepigare bedömningar av om det gäller köp av en sak alternativt av en tjänst är en viktig regel att se till om det är köpet av saken eller av tjänsten som verkar utgöra avtalets lejonpart. Det tredje kriteriet innebär att en avgränsning sker mot köplagen. Fall där en näringsidkare köper en sak av en annan näringsidkare, eller när en konsument köper något direkt av en annan konsument, regleras i allmänhet främst av köplagen.

Nämnvärt är att i vissa fall kan, utöver konsumentköplagen, även distans- och hemförsäljningslagen vara tillämplig. Andra lagar, som också kan sägas förstärka det konsumentskydd som konsumentköplagen erbjuder, är bland annat marknadsföringslagen, prisinformationslagen, produktsäkerhetslagen och produktansvarslagen.

Bläddra bland juridiska artiklar