Gravationsbevis


Populärt kallas gravationsbevis för "GB" och är ett bevis som utfärdas för en viss fastighet eller en tomträtt. Av beviset framgår dels ägare dels inteckningar och inskrivningar på fastigheten. Även övrig information såsom areal, registerbeteckning (samt eventuell tidigare registerbeteckning) lagfart, taxeringsuppgifter samt servitut (främst de som belastar fastigheten) följer av beviset.

Ett gravationsbevis gäller per ett visst datum. Det innebär att det inte går att utläsa några förändringar i fastigheten efter detta datum. Ju äldre gravationsbeviset är, desto större sannolikhet att det inte är tillförlitligt. Ett gravationsbevis beställs hos inskrivningsmyndigheten vid den tingsrätt som fastigheten hör till och kostnaden är cirka 250 kr (februari 2010).

Gemensamt gravationsbevis

Gemensamt gravationsbevis "GGB" får utfärdas för fastigheter som är belägna inom samma inskrivningsmyndighets område. Beviset innehåller i princip samma uppgifter som ett gravationsbevis, men innehållet blir ofta komplext och svårt att tolka. Det har resulterat i att gemensamma gravationsbevis i praktiken inte längre utförs. Istället erhålls – för varje i beställningen ingående fastighet – ett vanligt (enkelt) gravationsbevis per fastighet till samma totala kostnad som för ett gemensamt gravationsbevis.
Varför gravationsbevis?

En köpare av en fastighet bör skaffa sig ett uppdaterat gravationsbevis för att förvissa sig om vilka rättigheter som belastar fastigheten. Exempelvis kan ett vägservitut belasta fastigheten som ger grannen rätt att använda säljarens utfartsväg som är belägen på säljarens fastighet. En köpare bör även kontrollera om det finns några pantbrev uttagna i fastigheten. Dessa pantbrev följer nämligen med fastigheten även om den byter ägare. Av gravationsbeviset kan man däremot inte finna om pantbreven i sig är pantsatta. Sådan information kan istället hämtas av långivarna.

Fastighetsbevis

Alla fastigheter i Sverige finns registrerade i ett fastighetsregister. Ett fastighetsbevis är en fullständig utskrift av all information rörande fastigheten från fastighetsregistret. I jämförelse med gravationsbeviset innehåller fastighetsbeviset mer information. Förutom fastighetens area och läge framgår även fastighetens andel i samfällighet samt planer och bestämmelser. Även fastighetsbeviset beställs av inskrivningsmyndigheten.

Bläddra bland juridiska artiklar