Vårdslöshet

För att någon ska bli skadeståndsskyldig i utomkontraktuella förhållanden förutsätts i regel att personen har agerat vårdslöst. Vad är då vårdslöshet? Kort sagt kan man säga att vårdslöshet innebär att man handlar på ett sätt som en normalt aktsam person inte skulle handla på. Här går vi tydligt igenom vad som menas med vårdslöshet, hur vårdslöshet bedöms i olika fall etc. Här kan du få en klar och ingående beskrivning av begreppet och dess betydelse.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar