Skiljeförfarande

Det normala är att tvister handläggs vid en allmän domstol. I de allmänna domstolarna tillämpas en princip om fullständig öppenhet och insyn, därmed inte sagt att insynen i vissa fall inte kan begränsas. Vissa tycker dock inte att detta är en fördel eftersom känslig information skulle kunna komma ut i en eventuell rättsprocess. Därför finns möjligheten att avtala om skiljeförfarande. Det är, som förstås, framförallt företag som utnyttjar denna möjlighet i syfte att kunna hemlighålla företagshemligheter och dylikt. Skiljeförfarandet är nämligen helt konfidentiellt. Vill du få en djupare förståelse för vad ett skiljeförfarande innebär? Då har du kommit rätt. Vi går igenom skiljeförfarande steg för steg. Här behandlas allt från hur domare väljs till vad som händer om domarna beslutar en felaktig dom.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar