Skadeståndsansvar i samband med brott

Att den som har begått ett brott ska ersätta de skador som uppkommer genom brottet är i de flestas ögon rimligt. I regel är åklagaren skyldig att hjälpa målsäganden att föra talan om skadestånd, om målsäganden vill det. Här går vi igenom hur skadeståndsansvaret vid brott är uppbyggt. Du lär dig bland annat mer om vilka anspråk som kan göras gällande, brottsoffermyndighetens arbete, vilka rättigheter målsäganden har och hur talan om skadestånd ska föras.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar