Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt


På senare tid förekommer allt oftare att hyresrätter ombildas till bostadsrätter, genom att en nybildad förening köper ut en hyresvärd. Övergången innebär en mängd förändringar i ägarstrukturer, men även i ansvarsfördelning. I bostadsrätten är ägaren till huset en bostadsrättsförening där medlemmarna äger andelar, medan hyresrätten ägs av ett företag eller privat hyresvärd. Vem som skall sköta huset beslutas för en bostadsrätt av föreningens styrelse och det är medlemmarna som beslutar om vilka som sitter i styrelsen. För hyresrätten beslutar hyresvärden vem som skall sköta huset. När det gäller underhållsansvar, har hyresvärden det beträffande en hyresrätt. För bostadsrätten ansvarar dock den boende för alla invändiga reparationer och underhåll inom den egna lägenheten. Vad gäller övriga gemensamma utrymmen, ansvarar bostadsrättsföreningen för underhållet.

Fördelar och nackdelar

Att bo i en hyresrätt, till skillnad mot bo i en bostadsrätt, har både fördelar och nackdelar. Fördelar är bland annat;
? Besittningsrätten
? Bytesrätten
? Jämna hyreshöjningar
Nackdelar är exempelvis;
? Hyresgästen får betala för administration
? Hyresgästen har inte samma inflytande som vid boende i en bostadsrätt
? Eventuell värdeutveckling på fastigheten tillfaller hyresvärden och inte de boende

Anledningen till att många väljer att bo i en bostadsrätt är att det ofta är ett billigare boende och att man sparar till sig själv. Det finns även mycket större frihet att förändra lägenheten och man bor till ett självkostnadspris.

Det har varit en stor debatt kring allmännyttans utförsäljning av hyresrätter för ombildning till bostadsrätter. Regelverket ger hyresgästerna i ett hyreshus förtur att köpa fastigheten som de bor i. För att kunna ombilda en hyresrätt krävs först och främst att en bostadsrättsförening bildas, som består av minst tre stycken medlemmar. Eftersom det är en bolagsform, i form av en ekonomisk förening, skall ansökan och registrering ske till Bolagsverket. Beslutet om att ett hus med hyresrätter skall ombildas till bostadsrätter skall fattas på föreningsstämman. Innan beslutet fattas skall föreningen ha upprättat en ekonomisk plan som hålls tillgänglig för föreningens medlemmar. Med planen skall en besiktning av husets skick medfölja.

För att en ombildning skall ske krävs att 2/3, d.v.s. kvalificerad majoritet, av de boende skriftligen godkänner föreningens plan. En hyresgäst som inte vill köpa sin lägenhet bor kvar som hyresgäst, med bostadsrättsföreningen som ny hyresvärd. Hyresgästen bor kvar i hyresrätten med oförändrade rättigheter och föreningen måste enligt lag överta alla skyldigheter som hyresvärd. När det gäller ombildning av hyresrätter som tillhör allmännyttan krävs även länsstyrelsens godkännande.

Bläddra bland juridiska artiklar