Köpa bostadsrätt: Do’s and dont’s


Att köpa bostadsrätt är ofta en stor affär som involverar en hel del pengar. En köpare bör, förutom att undersöka lägenheten, även kontrollera föreningens ekonomi. Dessutom skall alla formella krav följas – annars riskerar köpet att bli ogiltigt. För många människor innebär bostadsrättsköpet en stor satsning och det är viktigt att vara så säker som möjligt innan man genomför en av sitt livs kanske största affärer. Som köpare finns det därför några faktorer som du bör se över och nedan följer en användbar checklista inför ditt köp. Lägenhetens och fastighetens skick samt underhåll För det fall fastigheten är gammal och dåligt underhållen, finns det stor risk att föreningen drar på sig ökade kostnader, till exempel för byte av rörstammar eller renovering av hiss. Omfattande investeringar resulterar troligen i att föreningen måste låna pengar och ökade räntekostnader höjer månadsavgifterna. Köparen bör således ta reda på om kostsamma underhållsåtgärder redan är vidtagna eller om de är att vänta i en nära framtid. • Bad/duschutrymme och kök. Se över dessa utrymmen eftersom en renovering av dem ofta är kostsamma. • Ansvarsfördelning vid eventuella fel. Gör klart vem som skall bekosta eventuella fel som du som köpare upptäcker eller som säljaren uppger till dig. Det saknar betydelse om lägenheten säljs i befintligt skick – säljaren ansvarar oavsett detta för de så kallade dolda felen. För det fall de dolda felen finns i ledningar eller rör är det däremot föreningen som ansvarar och inte säljaren. • Tomten och huset. När det gäller fastigheten – undersök tomten och husfasaden samt inspektera såväl källare som vind. Finner du brister; kontrollera att föreningens ekonomi täcker eventuella framtida reparationer. Utrustningen i lägenheten Viss utrustning får säljaren montera bort, exempelvis duschkabin, spis och kylskåp, om han äger dem. Därför skall du som köpare vara säker på vad som ingår och inte ingår vid förvärvet. Som köpare bör du bestämma med säljaren – muntligen eller ännu hellre skriftligen – vad som ingår. Ledningar och rör tillhör däremot bostadsrättsföreningen och får inte tas bort av säljaren. Föreningens ekonomi En köpare köper, förutom en nyttjanderätt, även ”in sig” i en bostadsrättsförening och blir delägare i föreningens fastighet. Med det följer delansvar för föreningens kostnader, dels för underhåll dels löpande kostnader såsom för lån. Undersök därför föreningens ekonomi så noggrant du kan. Är du osäker vilka variabler och faktorer som är viktiga – ta hjälp av någon som kan tyda redovisningen och upptäcka eventuella varningssignaler. Några tips på vad som bör undersökas extra noggrant är; • Framtida reparationsbehov. Se över dem mot bakgrund av de senaste årsredovisningarna för att få en uppfattning om framtida finansieringsmöjligheter för eventuella reparationer. • Kontrollera föreningens skulder. Om föreningen har stora lån kan stigande räntor leda till ökande räntekostnader för föreningen. Dessa kostnader måste fördelas på medlemmarna och leder vanligtvis till högre månadsavgifter. • Hyr föreningen ut lokaler i fastigheten? Kan föreningen räkna med fortlöpande och stadiga hyresintäkter även de kommande åren? Avtalet samt pris Det som i dagligt tal kallas för ”köpeavtal” är egentligen ett överlåtelseavtal för bostadsrätt, förutsatt att lägenheten överlåts från en tidigare medlem, det vill säga inte är en nyproduktion. Avtalet skall vara skriftligt och undertecknas av säljaren såväl som av köparen. Om avtalet inte uppfyller formkraven (exempelvis vilken lägenhet avtalet avser, vilket pris samt datum) är det ogiltigt. Har det däremot gått mer än två år innan ett eventuellt formfel upptäcks från det att köparen tillträtt, gäller överlåtelsen fortsättningsvis ändå. Priset är en överenskommelse mellan köparen och säljaren. Vad som däremot påverkar en prissättning är i regel dels föreningens ekonomi, dels bostadsmarknaden samt årsavgiften. Bostadsarealen Det är sällan som uppgifter om bostadsytan stämmer och både mätmetoder och mätnormer har varierat under åren. En köpare, som anser att ytan är av vikt, bör därför fråga säljaren var uppgiften kommer ifrån och om uppgiften stämmer. En säljare, som är osäker, skall inte gå i god för uppgiften, utan i stället uppmana köparen att själv förvissa sig om ytan före köpet.

Bläddra bland juridiska artiklar