Andrahandsupplåtelse av bostadsrätt


En väldigt vanlig konflikt mellan föreningens och medlemmarnas intressen är den som uppstår när medlemmen vill hyra ut lägenheten i andra hand.

Det finns möjlighet för en bostadsrättshavare att hyra ut lägenheten, såväl bostadslägenheter som lokaler, i andra hand. En andrahandsupplåtelse är när någon annan än bostadsrättshavaren självständigt använder lägenheten. Även om lägenheten lånas ut till någon inom familjen utan betalning sker en andrahandsupplåtelse i lagens mening.

När lägenheten hyrs ut för självständigt brukande, det vill säga att hela lägenheten upplåts till en ny hyresgäst, måste styrelsen i bostadsrättsföreningen ha gett sitt samtycke. Om sådant samtycke inte ges av föreningen kan bostadsrättshavaren få frågan prövad i hyresnämnden om denne har goda skäl. Goda skäl kan vara såsom när en förälder vill hyra ut en mindre lägenhet till sitt barn. Om hyresnämnden ger sitt tillstånd får bostadsrättshavaren hyra ut - även om något samtycke från föreningen inte getts. Hyresnämnden ger i regel tillstånd till en andrahandsupplåtelse under förutsättning att;

1. bostadsrättshavaren på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, särskilda familjeförhållanden (såsom inledande av samboförhållande) har beaktansvärda skäl för att hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand och
2. andrahandshyresgästen är en skötsam person

Om en andrahandsuthyrning sker utan att nödvändigt samtycke getts riskerar bostadsrättshavaren att sägas upp och även mista bostadsrätten. När det handlar om en inneboende som endast hyr en del av lägenheten, behövs däremot inte styrelsens samtycke.

Juridiska personer

För juridiska personer som önskar hyra ut en bostadslägenhet i andra hand är utgångspunkten att tillstånd skall ges - om inte föreningen har en befogad anledning att vägra samtycke. Vid uthyrning av lokal, däremot, måste även den juridiska personen ha beaktansvärda skäl. Tillståndet till uthyrningen kan förenas med villkor och tillståndet kan även begränsas till att endast avse en viss tid, beroende på föreningens förhållanden.

Bläddra bland juridiska artiklar