Planläggning, detaljplan, översiktsplan med mera

Vid all bebyggelse behövs föregående planering. Denna sker kommunalt genom detaljplaner, översiktsplaner och områdesbestämmelser. Planläggningen påverkar dig både som fastighetsägare och invånare i kommunen. Här kan du lära dig mer om hur planläggningsarbetet går till, vad som gäller när en plan har upprättats, hur länge planerna gäller och en hel del annan viktig information.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar