Patienters rättigheter

Om du någon gång har behövt söka sjukvård kanske du har ställts inför frågan vilka rättigheter du som patient egentligen har? Vilka priser får tas ut för vården? När kan subventioner av olika slag bli aktuellt? Vad händer när något går fel? När kan skadestånd bli aktuellt? Kan man klaga på en vårdgivare? Hur ser reglerna för väntetider ut? Här försöker vi i största möjliga mån utreda dina frågetecken och ge svar på dina funderingar. Du får helt enkelt lära dig mer om vilka krav du kan ställa som patient.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar