Sjukvård och socialvård


De flesta av oss vill någon gång ta del av det svenska sjukvårds- eller socialsystemet. Det kan handla om äldreboenden på ålderns höst, sjukhusbesök då du har skadat dig m.m. Här behandlas frågor som rör både sjukvården och den sociala vården. Vi går igenom patienträttigheter, arbetslöshetsersättning, socialbidrag, regler för tandvård, äldreomsorg och barnomsorg. Du kan även lära dig mer om tvångsvård, försörjningsstöd och sjukskrivningar. Kort sagt kan du lära dig de viktigaste och mest intressanta reglerna inom detta område.

 

Äldreomsorg

I slutet av livet behöver vi i regel lite mer hjälp ...

Arbetslöshet, a-kassa

Om du någon gång skulle drabbas av arbetslöshet är ...

Barnomsorg

Barnomsorg är sådan tillfällig omsorg som ges till ...

Patienters rättigheter

Om du någon gång har behövt söka sjukvård kanske ...

Sjukskrivning

De flesta av oss drabbas någon gång av en sjukdom ...

Sjukvård och hälsovård

Med sjukvård avses verksamhet för att behandla de ...

Socialbidrag, försörjningsstöd och andra bidrag

Bidrag av olika slag kan lämnas för olika ändamål. ...

Tandvård

Med tandvård avses verksamhet då man behandlar ...

Tvångsvård

Tvångsvård är sådan vård som lämnas mot en ...

 

Bläddra bland juridiska artiklar