Paketresor och semesterboende

I takt med att utlandsresor blev allt vanligare uppkom så kallade paketresor där kunden köper både resa och hotell från samma företag. En paketresa består alltid av två av följande delar: resa, boende, eller turisttjänst. Charterresor brukar ses som typexemplet på paketresor men även exempelvis teaterresor eller konsertresor som kombineras med boende kan vara att betrakta som paketresor. För att skydda konsumenter som beställer paketresor finns en särskild lag som reglerar näringsidkarens skyldigheter i olika situationer.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar