Myndighetsutövning

Något som drabbar oss medborgare i stor mån är myndighetsutövning. Med myndighetsutövning avses sådana handlingar där myndigheter utövar sina maktbefogenheter gentemot medborgarna. Det kan vara fråga om både gynnande och betungande beslut. Men vad gäller egentligen vid myndighetsutövning? Finns det regler som begränsar myndigheternas maktbefogenheter? Vilka uppgifter har olika myndigheter? Här finner du svaren på dina frågor.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar