Järnvägstrafik

Järnvägar kan vara både ett stort framsteg för kollektivtrafiken och samtidigt ett stort intrång i enskildas egendom. Stora olägenheter kan uppkomma där järnvägen placeras men likväl behövs järnvägarna för att säkerställa att vi har tillräckliga kommunikationer. Här kan du lära dig mer om reglerna kring järnvägsverksamheten. Du lär dig om rättigheter och skyldigheter vid frakt av gods, ersättningsregler, transporthandlingar m.m.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar