Hållbar utveckling

Inom miljörätten finns ett antal grundläggande begrepp och målsättningar som används för att reglera området. Det är dessa principer som styr utvecklingen av den svenska miljörätten. Det handlar bland annat om principen om hållbar utveckling, vilket innebär att rättsreglerna ska tillämpas på ett sätt som garanterar en hållbar utveckling. Vidare finns principen förorenaren betalar, vilket innebär att den som vidtar åtgärder som potentiellt kan orsaka skador på miljön är skyldig att även vidta rimliga försiktighetsåtgärder. Vidare kan nämnas den så kallade försiktighetsprincipen som innebär att man ska ta hänsyn till risken för skador på miljön då man avser vidta en åtgärd. Här kan du läsa om ovanstående och andra viktiga principer och skyddsregler inom miljörätten.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar