Hälsa och säkerhet

Trygghet i forma av säkerhet är oerhört viktigt på en arbetsplats och arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder för att förhindra olyckor. Här kan du få viktig information om vad som gäller vid en olycka på arbetsplatsen, vilken ersättning du som anställd är berättigad till, rehabilitering etc.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar