Arbetsgivares ansvar för arbetstagare

Som arbetsgivare har man ett skadeståndsansvar för de skador som orsakas av arbetstagarna. Detta ansvar kan bli betungande men motiveras av att arbetstagarna inte bör ta risken för sådana skador som uppkommer i arbetet. Här går vi igenom hur omfattande skadeståndsskyldigheten kan bli, vad som gäller i olika situationer, hur du som drabbad av skada ska agera och mycket mer.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar