Vårdnad

Att vara vårdnadshavare innebär att man har hand om någons vårdnad. De allra flesta tänker i första hand på föräldrarnas vårdnadsansvar för sina barn. Att ha vårdnaden om barnet innebär att ta ansvar för att barnet har det bra och får sina behov tillgodosedda. Det är vårdnadshavaren som skall fatta beslut i alla viktigare frågor som rör barnet. Informationen här berör vårdnadstvister, delad vårdnad, vad det innebär att vara vårdnadshavare, vad som händer när föräldrarna inte är lämpliga att ha vårdnaden om barnet m.m.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar