Vägar

För att ta oss fram genom landet har vi vägar. Vägar har funnits sedan vi började ta oss fram på annat sätt än till fots, även om dåtidens vägar givetvis skiljde sig i stort från våra stora och moderna vägar idag. Inom denna sektion finns mer information om vad som gäller när en väg skall byggas. Här finner du information om bland annat vägrätt, vilket innebär en rätt att använda annans mark för att bygga en väg, och annat som har med vägar och vägbygge att göra.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar