Uppsåt

Skadestånd kan bli aktuellt antingen vid vårdslöshet eller vid uppsåt. Uppsåt innebär att någon företar en handling med vetskap om handlingens eventuella följder. Om någon exempelvis sågar ned ett träd och vet att trädet kan komma att träffa ett närliggande hus och detta sedan händer har skadan orsakats med uppsåt. Här kan du lära dig mer om uppsåtsbegreppet, vad som krävs i det konkreta fallet, hur uppsåt bedöms i olika fall osv.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar